Home » Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym by Mieczysław Prystupa
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym Mieczysław Prystupa

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym

Mieczysław Prystupa

Published 2008
ISBN : 9788360197684
Paperback
187 pages
Enter the sum

 About the Book 

Przedmiotem rozważań niniejszej książki jest metodologia wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Jak wynika z uwarunkowań prawnych i metodologicznych dotyczących wyceny nieruchomości, stosując podejście dochodowe określamyMorePrzedmiotem rozważań niniejszej książki jest metodologia wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Jak wynika z uwarunkowań prawnych i metodologicznych dotyczących wyceny nieruchomości, stosując podejście dochodowe określamy wartość rynkową nieruchomości. Jest oczywiste, że wyceniając przedsiębiorstwa poprzez stosowanie metod dochodowych określamy także ich wartości rynkowe.Niniejsza książka powstała jako rezultat moich doświadczeń zawodowych, pracy naukowo-dydaktycznej, a przede wszystkim wieloletniej praktyki w dziedzinie szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw. Poczytam sobie za zaszczyt, jeśli Czytelnicy zechcą ją włączyć do swojego podręcznego księgozbioru literatury fachowej.Książkę pisałem z myślą o wszystkich osobach, które w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni, na różnych szczeblach zarządzania, uczestniczą w procesie gospodarowania majątkiem prywatnym bądź publicznym oraz decydują o jego przeznaczeniu. Jest zatem skierowana przede wszystkim do:- kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i państwowych,- specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych zatrudnionychw tychże przedsiębiorstwach,- osób pracujących w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów lub windykacji należności z tego tytułu,- sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masyupadłościowej i komorników,- niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpowiedzialnych za obrót majątkiem publicznym),- specjalistów-przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak adwokaci, radcy prawni, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi, etc.